අපව අමතන්න

අප අමතන්න

දැන් අප හා සම්බන්ධ වන්න!

හොංයුවාන් රෝද සමූහ සමාගම, ලිමිටඩ්

දුරකථන:+ 86-138-1858-5503   +86 573 8207 7092 

 

විද්යුත් තැපෑල:hywgwheel@gmail.com

Whatsapp:+ 86-138-1858-5503

ලිපිනය:ක්වාන්ලියු පාරට උතුරින් නන්බී ලේක් මාවත, ජියාසිං සිටි (ෂාජියාසු අධිවේගී මාර්ගයේ යුක්සින් පිටවීම

පෝරමය අමතන්න

යෙදුම් උපදේශනය, නියැදි සහාය, මිලකරණය ආදිය පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න.

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න